Vakanties en Feestdagen

Maandag 15 oktober 2018 t/m zondag 19 oktober 2018 géén danslessen i.v.m. Herfstvakantie
Woensdag 5 december 2018 géén danslessen i.v.m. Sinterklaasavond
Maandag 17 december 2018 t/m zondag 23 december 2018 géén danslessen i.v.m. Kerstactiviteiten op Woensdag 19 December
Maandag 24 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019 géén danslessen i.v.m. Kerstvakantie
Vrijdag 1 maart 2019 t/m zondag 10 maart 2019 géén danslessen i.v.m. Carnavalsvakantie
Vrijdag 19 April 2019 géén danslessen i.v.m. Goede Vrijdag
Maandag 22 april 2019 t/m 5 mei 2019 géén danslessen i.v.m. Meivakantie
Donderdag 30 mei 2019 géén danslessen i.v.m. Hemelvaartsdag
Maandag 10 juni 2019 géén danslessen i.v.m. 2e Pinksterdag
Vanaf maandag 8 juli 2019 start zomerrooster i.v.m. Zomervakantie