Wedstrijdreglement

 1. Trainingen
  1. Proeftijd
  2. Trainingen
  3. Solo en Duo training
  4. Afmelden trainingen
  5. Externe locatie
 2. Wedstrijden en optredens
  1. Deelname
  2. Kleding en make-up
  3. Schoenen
  4. Solo en duo wedstrijden
  5. Buitengewone activiteiten
  6. Vervoer van en naar wedstrijden/optredens
 3. Lidmaatschap
  1. Inschrijven
  2. Contributie
  3. Opzeggen
 4. Media
  1. Media
 5. Communicatie
  1. Communicatie binnen de groep
  2. Mailgroep, Facebook en Whatsappgroep

 

1. Trainingen

1.1 Proeftijd

Er geldt een proeftijd van 6 maanden te rekenen vanaf de datum van de uitslag van de auditie. Tijdens de proeftijd kan door de danser zelf of door de dansschool worden aangegeven dat de proeftijd beëindigd of wordt voortgezet naar officiële deelname.

1.2 Trainingen

Wij verwachten van alle dansers van de wedstrijdgroepen 100% aanwezigheid bij de trainingen. Afwezigheid bij een training slechts toegestaan bij uitzondering (bijv. ziekte of onmacht), na persoonlijk overleg met Megan (mondeling, telefonisch of per mail).

Het is belangrijk de website van Dance Studio On Fire regelmatig te controleren wanneer een danser deelneemt aan een demo- of wedstrijdgroep. Tevens wordt informatie over trainingen en wedstrijden verstrekt via e-mail, Facebook en hanteren we een groepsapp. Wedstrijden worden uiterlijk een maand van tevoren aangekondigd. Optredens worden indien mogelijk uiterlijk een week van tevoren aangekondigd.

Wanneer wij zien dat je de balans niet in orde hebt (je meld je regelmatig af, vaak op het laatste moment) zullen wij je hierop aanspreken en uiteindelijk de keuze bij jezelf leggen. Als je zo vaak weg bent, is de wedstrijdgroep dan wel iets voor jou?

1.3 Solo en duo training

Naast dansen in de wedstrijdgroep is het ook mogelijk om solo en of duo te dansen op een wedstrijd en hier training in te krijgen.

1.4 Afmelden

Afmelden voor een training, optreden of wedstrijd dient altijd persoonlijk bij Megan te gebeuren: in de dansschool, telefonisch of per mail. Afmelden kan tot UITERLIJK 48 uur voor een training, twee weken voor een optreden en 1 maand voor een wedstrijd. Bij drie keer niet of onjuist afmelden krijgt de Danser een waarschuwing, daarna behoudt Dance Studio On Fire zich het recht om de danser uit de demogroep te plaatsen. Een wedstrijddanser mag maximaal 5 trainingen per dansjaar missen mits er uit onmacht geldige redenen zijn om er meer te missen. Bespreek dit telefonisch of per mail met Megan.

2. Wedstrijden en optredens

2.1 Deelname aan wedstrijden en optredens

Indien Dance Studio On Fire tot het besluit komt aan een wedstrijd/optreden deel te nemen, geldt hiervoor het volgende: Afhankelijk van het soort wedstrijd/optreden wordt een aantal dansers geselecteerd om als team hieraan deel te nemen. Voorafgaand aan elke wedstrijd/optreden wordt in overleg met Megan bepaald welke dansers zullen dansen. De andere dansers staan die wedstrijd/optreden reserve en zijn ook gewoon aanwezig.

De danser wordt indien mogelijk tijdig geïnformeerd over optredens en evenementen, zowel mondeling als per email en via de Facebookgroep en Whatsapp groep. Geselecteerde dansers voor een optreden of evenement worden verwacht aanwezig te zijn. Bij uitzondering mag de danser maximaal 2 kleine optredens missen met een geldige reden. Mis je 2 kleine optredens betekent het dat je het volgende grote optreden niet mee doet. Deze reden dient goedgekeurd te worden door Megan. Uitzondering op deze regel is ziekte of (langdurige) blessure, bij een blessure is het wel de bedoeling dat je aanwezig bent om je teamgenoten aan te moedigen.

Dansers dienen bij evenementen of optredens de vooraf vastgestelde outfit te dragen inclusief vastgestelde make-up. Indien de danser niet aan bovenstaande voorschriften voldoet wordt deelname aan het optreden of evenement geweigerd.

De wedstrijden waar wij aan zullen deelnemen zijn te vinden in het wedstrijdschema op de website van Dance Studio On Fire. Voor deze wedstrijden zal dus een selectie van dansers uitgekozen worden die zullen deelnemen daar er nog een aantal in een proefperiode zitten. Dit kan tijdens het seizoen veranderen.

Minstens 4 weken van te voren zullen wij bekend maken of wij aan een wedstrijd mee gaan doen buiten de genoemde wedstrijden.

2.2 Danskleding

Iedere danser van Dance Studio On Fire is verplicht om het T-shirt met het logo erop aan te schaffen. Kosten van dit T-Shirt zijn €15,-. het T-shirt is te bestellen via de website.

Iedere danser in de wedstrijdgroep wordt geacht een teamoutfit aan te schaffen. Indien de danser geselecteerd wordt voor een wedstrijd, wordt de danser geacht een passende wedstrijd outfit te dragen. De kleding wordt met zorg door Megan uitgekozen en daarbij wordt ook zeker gelet op de prijs. De kleding mag alleen op wedstrijden/optredens gedragen worden aangezien de outfit een heel dansjaar mee moet gaan. Bij verwassen kleding wordt de danser geacht een nieuw setje aan te schaffen. Hou de kleding dus netjes. Ook worden de dansers geacht om de promotie kleding van de dansschool aan te schaffen. Hierover later meer informatie.

Tijdens demo’s van de dansschool gelden kledingvoorschriften, deze zullen voorafgaand aan elke demo of evenement mondeling en/of per mail aangegeven worden. Bij opzeggen van het contract vanuit de danser of dansschool is er géén recht op restitutie van gemaakte kosten voor kleding. De dansschool behoudt zich het recht deze outfit jaarlijks te veranderen (per dansjaar).

2.3 Schoenen

Dansers van de demo- en wedstrijdgroepen van Dance Studio On Fire zijn verplicht om de zwarte Nike Tanjun met witte zool en Nike logo aan te schaffen. De dansers wordt geacht deze schoenen netjes te houden, het is niet de bedoeling deze naar school/werk of iets anders te dragen.

2.4 Solo en duo wedstrijden

De danser is vrij om te kiezen aan welke wedstrijden zij wil deelnemen aan solo en duo. Wij zullen aangeven wanneer er een mogelijkheid is naar een wedstrijd toe te gaan waar solo en of duo gedanst word en wanneer er interesse is de dansers aanmelden.

2.5 Buitengewone activiteiten

Gedurende het jaar kan de dansschool deelnemen aan buitengewone activiteiten zoals bijvoorbeeld evenementen of andere georganiseerde optredens. De dansschool behoudt zich het recht om voor deze activiteiten een andere selectie te maken dan de vastgestelde wedstrijdteams. Bij deelname aan deze activiteiten zal de danser of ouder van tevoren ingelicht worden over het (aangepast) trainingsschema.

2.6 Vervoer

Per wedstrijd of evenement zal gekeken worden of de dansers met auto’s reizen. We verwachten dat er zo veel mogelijk gerouleerd wordt met chauffeurs. Het is de bedoeling dat alle ouders minimaal 1x naar een wedstrijd toe rijden. De dansers die bij een andere auto worden ingedeeld of mogen meerijden zijn verplicht om benzine geld te betalen aan de chauffeur.
Mochten we tot de conclusie komen dat dit systeem niet lukt, dan gaan we werken met een carpool systeem.

3. Lidmaatschap

3.1 Inschrijven

Alle dansers die nu gaan deelnemen aan de wedstrijdteams van Dance Studio On Fire word geacht dat ze zich inschrijven bij Dance Studio On Fire via www.dancestudio-onfire.nl.

3.2 Contributie

Voor alle leden van de demogroep geldt dat zij een wedstrijdabonnement afsluiten. Dance Studio On Fire stuurt haar leden maandelijks een factuur. De contributie dient voor elke 1e van de maand betaald te zijn.

3.3 Opzeggen

De danser heeft het recht de inschrijving tussentijds op te zeggen bij een geldige reden. Aanvraag tot opzeggen dient telefonisch of per e-mail te gebeuren, met vermelding van reden tot opzeggen.

Wanneer de danser wil stoppen met deelname aan het wedstrijdteam kan dat volgens de volgende geldende redenen:

 • De danser schrijft zich uit in de periode van juli en augustus.
 • De danser zegt het contract op tijdens de proeftijd van 6 maanden.
 • De danser heeft een geldige reden om het contract tussentijds op te zeggen (medische reden of verhuizing ect.). Deze reden moet goedgekeurd worden door dansschool.

Wanneer Dance Studio On Fire de deelname wil beëindigen kan dat volgens de volgende geldende redenen:

 • De danser presteert onder het niveau van de wedstrijdgroep.
 • De danser meldt zich meerdere keren niet of onjuist af.
 • De danser blijft na eenmalige waarschuwing onbehoorlijk gedrag tijdens de trainingen, wedstrijden of evenementen vertonen.
 • De danser komt de gemaakte afspraken niet na.

4. Media

4.1 Media

Dansers in de wedstrijdgroep worden vaak op verschillende media vastgelegd. De dansschool behoudt zich het recht om beeldmateriaal te gebruiken voor promotie. Het is voor dansers en ouders toegestaan om foto’s van de dansers/optredens op social media te plaatsen mits de namen van de dansscholen hierin vermeld worden.. Individuele dansers of de dansschool behouden zich altijd het recht om een foto te laten verwijderen indien het imago van de danser of dansschool geschaad wordt. Beeld- en geluidmateriaal mogen op social media gedeeld worden of online geplaatst worden na goedkeuring van de Dansschool.

5. Communicatie

5.1 Communicatie binnen de groep

Communicatie is voor ons een heel belangrijk begrip. Wij vinden dat de communicatie van ons uit naar jullie toe en andersom goed moet verlopen. Wij zullen ons best doen jullie zo voldoende en op tijd mogelijk in te lichten over zaken wat betreft de dansschool/het team/de danser. Dit verwachten wij ook andersom. Wanneer jullie met vragen en of opmerkingen zitten staan wij er open voor om dit te beantwoorden/hier naar te luisteren en een oplossing te zoeken. Wanneer je in situaties zit die het dansen kan belemmeren (denk aan situaties thuis, op school, blessures enz) bespreek dit dan met ons zodat wij hier rekening mee kunnen houden en wanneer nodig een oplossing kunnen vinden. Dit zodat wij onbegrip en vervelende situaties kunnen voorkomen.

5.2 Mailgroep, Facebook en Whatsappgroep

Om jullie over alles op de hoogte te houden maken wij gebruik van de mail. Wij mailen jullie alle informatie over alles wat de wedstrijdgroepen betreft. Zorg er dus voor dat je dus je goede emailadres door hebt gegeven (ouder(s)/verzorger(s) en eventueel dansers(14+)) en je de mail regelmatig checkt zodat je geen informatie mist. Ook zal er per wedstrijdgroep een Whatsappgroep gemaakt worden waarin snelle informatie gedeeld zal worden. Zorg dat je van minstens één ouder een 06-nummer doorstuurt zodat je toegevoegd kan worden aan de Whatsappgroep.